Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání žáků ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7, a to prostřednictvím vybudování polytechnické učebny, zajištěním konektivity celé školy, pořízením dvou schodolezů a úpravou zeleně.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 byl spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014943

Termín realizace projektu: 2020–2022