Seznam investičních akcí v r. 2012, stručný popis projektu, rozpočet