Seznam žadatelů o byt, včetně bodového hodnocení (OM)