Chci získat dotaci

Klíčové informace

  • Poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclav do oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu má ve své kompetenci Odbor ekonomický, oddělení školství a příspěvkových organizací. Dotace do sociální oblasti řeší Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb.
  • Odbor rozvoje a správy posuzuje a analyzuje možnosti využívání prostředků z evropských, národních nebo jiných finančních zdrojů výhradně pro projektové záměry připravované městem.  
  • Informace o dotačních možnostech pro podnikatele můžete získat na stránkách Okresní hospodářské komory http://www.ohkhodonin.cz.
  •  V případě, že máte zájem dozvědět se bližší informace o možnosti získat dotační podporu, doporučujeme navštívit webové stránky jednotlivých poskytovatelů uvedené  v přehledu Souhrn možností čerpání finanční podpory.

Souhrn možností čerpání finanční podpory

Fondy Evropské Unie

http://www.strukturalni-fondy.cz

Region soudržnosti Jihovýchod

http://www.jihovychod.cz

Portál Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR

http://www.crr.cz

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy

http://www.rrajm.cz

CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic

 

http://www.czechinvest.org

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

http://www.mmr.cz

Ministerstvo kultury

http://www.mkcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz/cs

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

Evropský sociální fond v ČR

http://www.esfcr.cz/

Operační program životní prostředí

http://www.opzp.cz/

Nadace Via

http://nadacevia.cz/

Nadace partnerství

http://nadacepartnerstvi.cz/

 

Nadace ČEZ

http://nadacecez.cz/

 

Nadace Veronica

http://nadace.veronica.cz/

 

Nadace proměny

http://nadace-promeny.cz/