Pronájem hrobových a urnových míst

Klíčové informace

  • Město Břeclav je provozovatelem čtyř veřejných pohřebišť na území města Břeclav.
  •  Jedná se o hřbitovy: Břeclav-město (ulice Lanžhotská), Stará Břeclav (ulice Hřbitovní), Poštorná (ulice Hájová), Charvátská Nová Ves (ulice kpt. Nálepky).
  •  Pronajímá zde hrobová místa, urnová místa a hrobky. Doba nájmu je nájemní smlouvou stanovena na dobu určitou, obvykle na 10 let.

Výše nájmu

Nájem místa na pohřebištích a služby s nájmem související jsou upraveny ceníkem schváleným Radou města Břeclavi.

 a)      cena za pronájem pozemků – místa na pohřebišti pro hrobové, urnové místo a hrobky:

1 rok                     15 Kč/m2

10 let                    150 Kč/m2

b)      cena služby související s nájmem místa na pohřebištích (jedná se o vodné, správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, údržba obřadních síní, oplocení, zajišťování likvidace odpadu apod.) pro hrobové i urnové místo:

1 rok                     43 Kč/m2

10 let                    430 Kč/m2

 Součástí pronájmu urnového místa je i odkoupení betonového základu pro ukládání uren. Cena betonového základu je stanovena individuálně.

 Prodloužení nájemní smlouvy na hrobové a urnové místo

Nájemci, kterým u stávající nájemní smlouvy končí nájemní lhůta, budou tři měsíce před jejím vypršením písemně kontaktování, s tím zda chtějí uzavřít novou nájemní smlouvu nebo chtějí hrobové místo zrušit. Pokud nájemce neobdrží tento informační dopis, ať se obrání na níže uvedený kontakt.

Mapky hřbitovů

Městský úřad nabízí občanům možnost zobrazit si mapky městských hřbitovů, nalézt konkrétní hrob, zjistit obsazenost hrobového místa, či najít místo odpočinku příbuzného zemřelého. 

Městský hřbitov v Břeclavi

Hřbitov v Charvátské Nové Vsi

Hřbitov v Poštorné

Hřbitov ve Staré Břeclavi

Řád veřejných pohřebišť Břeclav 2024 - účinný od 4. 4. 2024

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00 Dnes
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den