Narození dítěte, rodný list, vítání občánků

Klíčové informace

  • Potřebné doklady k vystavení rodného listu novorozence rodička předloží ve zdravotnickém zařízení, kde porodila, nebo následně rodič přímo na příslušném matričním úřadě.
  • Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, provede po obdržení potřebných podkladů nebo ústního oznámení a po přidělení rodného čísla Ministerstvem vnitra ČR, zápis do knihy narození a následně vystaví rodný list. 

Rodný list narozeného dítěte vydá matriční úřad jednomu z rodičů osobně - po předložení občanského průkazu, nebo doručením poštou do vlastních rukou.

U dítěte narozeného v manželství předloží rodič na matričním úřadě:

  • Platné občanské průkazy obou rodičů, nebo cestovní doklady, nebo průkazy o povolení k pobytu pro cizince.
  • Originál, popřípadě úředně ověřenou fotokopii oddacího listu rodičů dítěte.
  • Souhlasné prohlášení o jménu (jménech) dítěte, podepsané oběma rodiči dítěte.
  • Souhlasné prohlášení o příjmení dítěte, pokud tento údaj nevyplývá z oddacího listu rodičů dítěte.

U dítěte narozeného mimo manželství předloží matka na matričním úřadě:

  • Platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu pro cizince.
  • Prohlášení o jménu (jménech) dítěte.
  • Je-li matka rozvedená - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.
  • Je-li matka ovdovělá - úmrtní list manžela.

Vítání občánků

Pokud máte zájem, aby vaše děťátko do života přivítal představitel města Břeclav,, stačí si na níže uvedených kontaktech domluvit termín. 

Termíny vítání občánků v roce 2024:

13. ledna,   10. února,   16. března,   13. dubna,   11. května, 15. června,   31. srpna,   12. října,   9. listopadu,   7. prosince.

Kontakty na matrikářky:
Tel.: (společný)             731 428 201

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den