Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Klíčové informace

  • Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat občan - tzv. oprávněná osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu).

Navrhovatel je povinen prokázat splnění těchto zákonných podmínek:

  • Užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti) jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena, jako místo trvalého pobytu zaniklo.
  • Občan tento objekt neužívá (nezdržuje se tam, nemá tam svůj osobní majetek, není vedena společná domácnost.

(formulář ve formátu .pdf si stáhněte do svého počítače a pak ho otevřete)

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online