Ověřování podpisů a listin

Klíčové informace

  • O provedení vidimace nebo legalizace může požádat fyzická osoba.
  • K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně.
  • Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu (CzechPOINT). Žádá-li o legalizaci fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, je potřeba  o tuto službu požádat notáře. 
     

K ověření pravosti podpisu je třeba předložit

  • Průkaz totožnosti 
  • Listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní

K provedení ověření shody opisu nebo kopie s listinou je třeba předložit

  • Prvopis nebo ověřený opis listiny a opis nebo kopii z ní pořízený

Poplatky

  • Za ověření každého podpisu na listině (legalizace)     50 Kč
  • Za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace)            30 Kč za každou i započatou stranu

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den