Poradenství k zaopatřovacímu příspěvku

Klíčové informace

  • Zaopatřovací příspěvek je dávka vyplácena Úřadem práce nezaopatřeným zletilým osobám do 26 let věku nebo nezaopatřeným nezletilým osobám, kterým byla přiznána plná svéprávnost (mladý dospělý).
  • Příspěvek slouží ke zmírnění jejich nepříznivé sociální situace poté, kdy zanikla pěstounská nebo poručenská péče nebo ústavní výchova v důsledku nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti, a to po dobu trvání jejich nezaopatřenosti.
  • Nezaopatřenost je posuzována dle zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře, v platném znění, jde tedy o mladého člověka do 26 let věku, který se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Zaopatřovací příspěvek se poskytuje ve dvou formách:

1. Jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25 000 Kč.
2. Opakovaný zaopatřovací příspěvek ve výši 15 000 Kč/měsíčně – pod dobu nezaopatřenosti, nejdéle však do 26 let věku.

Sociální pracovník městského úřadu je mladému dospělému nápomocen při podání žádosti o zaopatřovací příspěvek. V případě žádosti o opakovaný zaopatřovací příspěvek vypracuje s mladým dospělým jeho individuální plán a následně jej spolu vyhodnocují a aktualizují.

Individuální plán a součinnost při jeho realizaci a aktualizaci je jednou z podmínek pro přiznání zaopatřovacího příspěvku.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den