Břeclav vozí seniory

Klíčové informace

  • Služba Břeclav vozí seniory je určena pro občany s trvalým pobytem na území města Břeclavi, kteří dovršili 65 let a starší nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P . Tato osoba může být přepravována s jedním doprovodem, který nehradí platbu za převoz
  • Služba bude poskytována pouze na území města Břeclav a to každý pracovní den v kalendářním roce od 7:00 hodin do 14:30 hodin na určená stanoviště: Městský úřad (Nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav), Okresní správa sociálního zabezpečení (Husova 2994/1a, Břeclav), Úřad práce Břeclav (Nám. T. G. Masaryka 42/3), Nemocnice (U Nemocnice 3066/1, Břeclav), Poliklinika (Bří Mrštíků 38, Břeclav), pošty na území města Břeclav, hřbitovy na území města Břeclav, Městská knihovna Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav, ostatní lékaři na území města Břeclav, lékárny na území města Břeclav, Domov seniorů (Na Pěšině 2842/13, Břeclav), vlakové nádraží Břeclav.
  • Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Částku je nutné uhradit v hotovosti ihned po ukončení jízdy. Za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava. Čekací doba, pokud nastane, je zpoplatněna 20 Kč za každých započatých 10 min.

Přepravovaná osoba si bude moci službu objednat nejpozději 24 hodin před plánovanou jízdou tj. od 07.00 hodin – 16.00 hodin na tel. č. 734 695 760.

Maximální počet jednosměrných jízd, které může oprávněná osoba s případným doprovodem využít, je 6 jízd za kalendářní měsíc.

Žádost o průkaz Břeclav vozí seniory se vydává v písemné podobě na Městském úřadě v Břeclavi, odbor sociálních věcí, v pondělí a středu od 8:00 hod do 17:00 hodin (budova A, I. patro - žluté)

Potřebné formuláře jsou uvedeny na webových stránkách města Břeclavi nebo je lze získat přímo v kanceláři č. 137 Městského úřadu v Břeclavi. K vyřízení postačí platný občanský průkaz žadatele nebo průkaz pro zdravotně postižené osoby ZTP a ZTP/P.  V případě podání žádosti zmocněncem žadatele, je nutno doložit plnou moc k podání žádosti a převzetí průkazu. Oprávněné osobě bude průkaz bezodkladně a bez poplatku vystaven.

Na zadní straně průkazu řidič zaznamená každou započatou jízdu, z důvodu omezeného limitu 6 jízd za kalendářní měsíc. 


Při podání žádosti o vydání průkazu má žadatel možnost zažádat i o kartu Senior Pas, kterou lze také využívat mimo jiné pro účely služby Břeclav vozí seniory. Žádost o vydání karty Senior Pas bude postoupena na centrální kontaktní místo Senior Point v Brně a karta žadateli doručena do domovní schránky zpravidla 4 týdny od podání žádosti.

V případě, že se bude přepravovat více oprávněných osob na jedno konkrétní místo, cena se stanoví tak, jakoby se přepravoval pouze jeden z nich. Do průkazu se následně zaznamená jízda každé přepravované osobě. 
  
Přepravovaná osoba sebou může přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, skládací invalidní vozík či francouzské hole.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den