Souhrnné vyjádření oddělení životního prostředí

Klíčové informace

  • Oddělení životního prostředí (Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče, Oddělení zemědělství a ochrany přírody) jsou v některých řízeních dle stavebního zákona dotčeným orgánem.
  • V případě nutnosti posouzení stavebního z hlediska životního prostředí podává stavebník, projektant nebo jiná pověřená osoba žádost o souhrnné vyjádření oddělení životního prostředí.
  • K žádosti je nutné doložit popis záměru, projekt, situaci v mapě nebo jinou dokumentaci týkající se záměru.
  • Žadatel získá vyjádření odborných pracovníků z příslušných oddělení životního prostředí z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, ochrany ovzduší, lesů, odpadového hospodářství, vodoprávního úřadu a památkové péče.

Lhůty

Žádost je vyřízena do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je-li nutné místní šetření, vyžádání posudku nebo jedná-li se o složitý případ. 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: pouze po předchozí telefonické dohodě
St: 8.00 – 17.00
Čt: pouze po předchozí telefonické dohodě
Pá: neúřední den