Tržní řád

Klíčové informace

  • Jakýkoliv prodej nebo nabídku služeb je možno realizovat pouze na místech stanovených Nařízením města Břeclav č. 5/2017, Tržní řád a Nařízením města Břeclav č. 7/2020, kterým se mění Tržní řád
  • Tržní řád zahrnuje především pozemky města Břeclavi, pod jeho působnost však spadají i veškeré soukromé pozemky, na kterých jsou tyto aktivity provozovány.
  • Pro zřízení nového tržního místa je tedy nutné kontaktovat Městský úřad Břeclav, odboru ekonomický a podat žádost o schválení nového tržního místa v Břeclavi.
  • Pochůzkový prodej a podomní prodej je na území města Břeclavi zakázán!
  • V případě porušení Tržního řádu může obec uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě, která realizovala prodej nebo nabídku služeb na místě, které není stanoveno Tržním řádem, a tím porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.

Zřízení nového prodejního místa

  • Prodejní místo na soukromém pozemku – vlastník nahlásí na Městském úřadu Břeclav, odboru ekonomickém požadavek na zavedení nového prodejního místa do Tržního řádu. Odbor ekonomický předloží tento požadavek ke schválení Radě města.
  • Prodejní místo na pozemku města Břeclav – požadavek na vznik nového prodejního místa může iniciovat město Břeclav nebo občané. Odbor ekonomický požádá o vyjádření odbor rozvoje a správy, a pokud by se místo nacházelo na komunikaci také odbor dopravy. Pokud bude vyjádření kladné, předloží odbor ekonomický požadavek na vznik nového prodejního místa ke schválení Radě města.

Ohlašovací povinnost

  • Prodej na všech místech lze provozovat až po splnění ohlašovací a poplatkové povinnosti (viz sekce: „Poplatek za veřejné prostranství“)
  • Seznam tržních míst pro poskytování prodeje a služeb v Břeclavi naleznete v příloze níže uvedeného nařízení.

Poplatky

Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (stoly, pulty, prodejní stánky, pojízdné prodejny) 50 Kč /m2/den
Paušální částka činí:
1. pásmo: 450 Kč/m2/měsíc
2. pásmo: 400 Kč/m2/měsíc
Seznam tarifních pásem naleznete v sekci Poplatek za užívání veřejného prostranství.
 

Odkaz na nařízení města

Nařízení města Břeclav č. 5_2017 - Tržní řád.pdfNařízení města 7-2020, kterým se mění Tržní řád

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den