Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Klíčové informace

  • Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
  • Je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, občan mladší 15 let rodný list.
  • Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů svůj občanský průkaz odevzdat. 

Sdělení může podat

  • Občan České republiky starší 15 let.
  • Pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. 
  • Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let.
  • Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR. 

Poplatky

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč. 

Na zastupitelském úřadě je poplatek 300 Kč.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online