Určení otcovství

Klíčové informace

 • Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.
 • Oba rodiče se dostaví osobně k matričnímu úřadu, kde s nimi matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, které podepíší oba rodiče současně.
 • Požádat o zápis otcovství můžete na kterémkoli matričním úřadě. Budoucí rodiče se dohodnou před matričním úřadem na příjmení dítěte. 
 • Příjmení je možné zvolit po otci nebo po matce – není možné volit obě příjmení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:    

Určení otcovství k nenarozenému dítěti:

 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • matka - těhotenský průkaz
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Určení otcovství k narozenému dítěti:  

 • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
 • doklady totožnosti
 • rodné listy
 • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den