Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Klíčové informace

 • Městský úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k jeho nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat dávky důchodového pojištění osobně a následně s nimi hospodařit.
 •  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Je také povinen na žádost oprávněného nebo městského úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
 •  Městský úřad své rozhodnutí zruší v případě, že zvláštní příjemce důchodu si neplní své povinnosti nebo odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.
 • Městský úřad je v tomto případě orgánem, který zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení podkladové rozhodnutí.

 

Podání žádosti

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře č.1.
 • Nemůže-li oprávněný ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která má zájem stát se zvláštním příjemcem důchodu prostřednictvím formuláře č. 2. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného v žádosti, ale je nutné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu tak, jak je uvedeno ve formuláři.
 • Pro tuto formu správního řízení se ustanovuje podle § 32 odst. 2 písm. f), správní řád, procesní opatrovník.
 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce se podává na Městském úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, odbor sociálních věcí a školství 1 patro dveře č. 137. Žádost nelze poslat elektronicky!
 • Podmínkou žádosti je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt v Břeclavi).

 

 Potřebné doklady k vyřízení žádosti

 • Občanský průkaz žadatele.
 • Občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění.
 • Oznámení o výši důchodu nebo jiný doklad potvrzující výplatu důchodové dávky.
 • Vyjádření lékaře, že poživatel důchodu není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen přebírat důchod.

 

Formuláře

Podnět oprávněného k ustanovení zvláštního příjemce - formulář č. 1Podnět k ustanovení zvláštním příjemcem bez souhlasu oprávněného- formulář č. 2

Lhůty

Rozhodnutí se vydává nejdéle do 30 dnů od podání žádosti.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00 Dnes
Pá: neúřední den