Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Klíčové informace

 • Městský úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k jeho nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat dávky důchodového pojištění osobně a následně s nimi hospodařit.
 •  Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Je také povinen na žádost oprávněného nebo městského úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.
 •  Městský úřad své rozhodnutí zruší v případě, že zvláštní příjemce důchodu si neplní své povinnosti nebo odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven.
 • Městský úřad je v tomto případě orgánem, který zpracovává pro Českou správu sociálního zabezpečení podkladové rozhodnutí.

Podání žádosti

 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře č.1.
 • Nemůže-li oprávněný ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která má zájem stát se zvláštním příjemcem důchodu prostřednictvím formuláře č. 2. V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného v žádosti, ale je nutné doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu tak, jak je uvedeno ve formuláři.
 • Pro tuto formu správního řízení se ustanovuje podle § 32 odst. 2 písm. f), správní řád, procesní opatrovník.
 • Žádost o ustanovení zvláštního příjemce se podává na Městském úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, odbor sociálních věcí, 1. patro, dveře č. 136. Žádost nelze poslat elektronicky!
 • Podmínkou žádosti je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt v Břeclavi).

 Potřebné doklady k vyřízení žádosti

 • Občanský průkaz žadatele.
 • Občanský průkaz příjemce dávky důchodového pojištění.
 • Oznámení o výši důchodu nebo jiný doklad potvrzující výplatu důchodové dávky.
 • Vyjádření lékaře, že poživatel důchodu není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopen přebírat důchod.

Lhůty

Rozhodnutí se vydává nejdéle do 30 dnů od podání žádosti.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den Dnes