Vyřizování dokladů na CzechPOINT

Klíčové nformace

 • Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.
 • Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na jedno místo.

Czech POINT v současnosti nabízí

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis snímku z katastrální mapy
 • výpis z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík obecně prospěšných společností)
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • datové schránky
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • základní registry
 • zprostředkování identifikace (fyzické a právnické osoby)

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online