Vystavení druhopisu matričního dokladu

Klíčové informace

  • V případě ztráty rodného, oddacího nebo úmrtního  listu, vydá  matriční úřad  jeho druhopis.
  • Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě.
  • Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Průkaz totožnosti žadatele.
  • Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců.
  • Ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
  • Písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu

Poplatky

  • Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 300 Kč.

Lhůty

  • Matriční doklad je vystaven nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den