Žádost o poskytnutí údajů z evidence obyvatel

Klíčové informace

  • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel se předkládá písemně.
  • Žádost lze podat také elektronicky na formuláři, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému musí obsahovat:

  •  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  •  rodné číslo
  •  číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu    azylanta
  •  adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince

Poplatky 

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online