Zápis zániku vozidla

Klíčové informace

  • O zápis zániku vozidla se žádá na evidenci vozidel kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • Žadatel předloží vyplněnou žádost, velký a malý technický průkaz, registrační značku(y), doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou. 
  • Při zastupování vlastníka nebo provozovatele je třeba doložit plnou moc.

Poznámka: V případě zániku přípojného vozidla se doklad o ekologické likvidaci nepředkládá.

Formulář

 Využijte formulář Ministerstva dopravy ČR, který najdete zde:

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare/Zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf.aspx?lang=cs-CZ

 

Správní poplatky

Zápis zániku je prováděn bez poplatku.

 

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00 Dnes
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online