Změna jména, příjmení

Klíčové informace

  • Povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
  • Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. 

 K písemné žádosti je třeba doložit

  • Rodný list, popř. oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte. Jde-li o osobu rozvedenou, doklad o rozvodu manželství, jde-li o osobu ovdovělou, úmrtní list.
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta).
  • Souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení.
  • Jde-li o nezletilé dítě, souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Poplatky

  • správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 3 000 Kč
  • správní poplatek za změnu příjmení hanlivého nebo směšného činí 200 Kč
  • správní poplatek za změnu příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení činí 300 Kč

 

Lhůty

  • Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den