Stížnost na ztíženou průjezdnost v zahrádkářské kolonii v Poštorné (ORS)