Účast zaměstnanců města na soudním řízení dne 16.3.2010