Údržba cyklistických stezek ul. Sovadinova – Stromořadí, Na Řádku, Cukrovar

Na základě dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021 bylo zažádáno o příspěvek na údržbu cyklistických stezek na území města Břeclavi v celkové délce 2 582 m. Údržba probíhala ručním zametáním a strojním metením, včetně odvozu odpadu.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 70 000 Kč.