Údržba cyklistických stezek ul. Sovadinova – Stromořadní, Na Řádku, Cukrovar

Na základě vyhlášení dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022 bylo zažádáno o příspěvek na údržbu cyklistických stezek na území města Břeclavi v celkové délce 2 582 m. Celková plocha udržovaných komunikací je 6 063 m2.

Údržba probíhala ručním zametáním a strojním metením, včetně odvozu odpadu.

Akce byla podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 59 769,- Kč.