Úhrada za poskytnutí informací a počet žádostí za rok 2012