Úprava předprostoru kostela v Poštorné

Úprava předprostoru kostela v Poštorné – II. etapa, lokalita u základní školy, SO 102 Chodník

Projekt se zabýval výstavbou komunikace pro pěší v předprostoru základní školy Komenského, v blízkosti kostela Navštívení Panny Marie v městské části Poštorná. Jedná se dílčí část projektu, díky kterému vznikl nový, reprezentativnější prostor k odpočinku a setkávání. 

Tento projekt s názvem „Úprava předprostoru kostela v Poštorné – II. etapa, lokalita u základní školy, SO 102 Chodník“ byl finančně podpořen MAS Lednicko-valtický areál.