Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa

Projekt "Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy, SO 102 chodník, je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Lednicko - valtický areál.