Územní studie - lokalita HABROVÁ SEČ - Břeclav

"Územní studie - lokalita HABROVÁ SEČ - Břeclav" byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 30.05.2018.

Místa, kde je možno do územní studie nahlížet :

  • MěÚ Břeclav, odbor stavební úřad
  • KrÚ JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Město Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení rozvoje
  • MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování (pořizovatel)

textova_cast_.pdf vykres_c.1_Stavajici_stav_uzemi.PDF vykres_c.2_Navrh_zastavby_a_vazby_na_okoli.PDF vykres_c.3_Prostor._moznosti_a_objemy_jednotlivych_staveb.PDF