Venkovní učebna - ZŠ Jana Noháče

Projekt řeší úpravu školní zahrady ZŠ Jana Noháče, Břeclav jako nutného předpokladu pro co možná největší přenesení výuky z budovy školy ven do zahrady, aby se učily přirozeným a hravým způsobem, a získávaly informace, které rozšíří jejich znalosti na prvním stupni ZŠ. Jižní část zahrady, kde se dnes nahází meteorologická budka s ovocným sadem a plechovými boudami na nářadí, bude doplněna o plochu pro posezení a venkovní vyučování propustným podiem u cihlové zdi, na které budou zavěšeny třídní tabule. Na propustné podium se mohou variabilně umístit židle k sezení nebo sedací vaky. Podium bude částečně zastíněno korunami stávajících stromů, z východní strany bude doplněno stínění plachtou z přírodního materiálu. Za pískovištěm bude umístěna sestava tří jednoduchých půdních profilů. V mírném svahu u běžecké dráhy bude zapuštěno několik akátových přirozeně rostlých kůlů, které mohou sloužit jako balanční prvek. Zahrada bude také doplněna o nové výsadby jako bobulové keře, ovocné stromy.

Cílem výuky venku je umožnit žákům učit se na čerstvém vzduchu a na reálných příkladech. Potřebnost projektu je dána především společensky oprávněným zájmem zvýšit kontakt dětí s přírodou a jejich povědomí o environmentálních tématech a rozmanitosti přírody.

„Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz