Veřejné prostranství a zábor veřejného prostranství