Vodní nádrže na chov ryb – Charvátská Nová Ves/upřesnění