Vybudování nových odborných učeben a zajištění bezbariérovosti na ZŠ Komenského 2, Břeclav (objekt Komenského 502/14, bílá škola)

Vybudování nových odborných učeben a zajištění bezbariérovosti na ZŠ Komenského 2, Břeclav (objekt Komenského 502/14, bílá škola)

Předmětem projektu bylo vybudování nových odborných učeben pro ICT, polytechnickou, přírodovědnou výuku a výuku cizích jazyků včetně vybudování sociálního zařízení, skladu pomůcek a kabinetu a pořízení vybavení do těchto odborných učeben a rovněž zajištění bezbariérovosti školy.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality základního vzdělání.

Realizace projektu vedla ke zkvalitňování výuky ve škole, ke zvyšování dovedností žáků a jejich následnému přechodu na 2. stupeň a k zajištění lepšího přístupu ke vzdělávání všem skupinám žáků.

Projekt byl realizován v letech 2020 - 2021

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.