Vydání souhlasu k pronájmu, o nájmu a podnájmu nebytových prostor