Výměna balkonů a instalace měřících zařízení na dodávku tepla