Výsadba zeleně k. ú. Poštorná

Cílem projektu je zvýšení ekologicko-stabilizační funkce zeleně v intravilánu města Břeclav. Předmětem projektu je výsadba ovocného sadu za kostelem, dále v jeho předprostoru a výsadba aleje podél části budované cyklistické stezky Včelínek. Celkem bude vysazeno 65 stromů.

Ovocný sad bude využíván pro veřejný sběr ovoce ze strany obyvatel města a jako parkový prostor, kde bude možné odpočinout si ve stínu stromů. Alej bude sloužit k zastínění nově realizované cyklistické stezky a předprostor kostela u základní školy bude plnit funkci nejen jako odpočinková zóna před začátkem a koncem školního dne, ale také jako park pro širokou veřejnost.

„Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz