Výsledek šetření - stížnost proti způsobu vyřízení žádosti ZŠ Břeclav, Slovácká 40