Žádost o informace podle z. 106 a odpověď ze dne 25. 6. 2020