Rozhodnutí, souhlasy a usnesení vydaná vedoucí OSŘ a OŽÚ (OSÚ)