Terénní úpravy na pozemku p. č. 48 v k.ú. Lednice na Moravě (OSŘOŽÚ)