Stavba na pozemcích p.č. 519 a 521 v k.ú. Hrušky (OSÚ)