Stavba na pozemku p. č. 1181/6 v k.ú. Břeclav (OSÚ)