Rozhodnutí, souhlasy a usnesení vydaná vedoucí oddělení stavebního úřadu (OSÚ)