Základní umělecká škola

ZUŠ Břeclav

Základní údaje o škole

Název školy: Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Sídlo školy: Křížkovského 4, 690 02  Břeclav  

Zřizovatel školy: Město Břeclav

Ředitel  školy: Radek Pudelka

IČ: 70436304

Telefon: 519 371 545

Fax: 519 331 202

E-mail: zusbreclav@zusbreclav.cz

ID datové schránky: yunj93x

Web školy: