Záměr č. 3 STORM store s.r.o.

Návrh je koncipován jako městské centrum, s komplexními službami pro obyvatele včetně bydlení v nových bytech.

Provozním řešením areálu dochází k propojení ulic Národních hrdinů a ulicí U Stadionu v západní části lokality. Pravá strana je napojena u stávajícího objektu p. č. 529/4 na stávající komunikaci. Východní část lokality u řeky je vyčleněna pouze jako pěší zóna.

Součástí záměru jsou funkce - bydlení, maloobchodní zařízení,  obchody, zdravotnické zařízení, administrativa, správa, bankovnictví, kultura, parky a zeleň, sportovní vyžití, rekreace a oddych. Snaha je vytvořit komplexní lokalitu pro obyvatele, která zabezpečí, nejenom bydlení, ale doplní dalšími funkcemi. Navrhujeme vybudování bytových objektů (176 bytů), které budou doplňovat komerční prostory a parkovací plochy. Dále uvažujeme o struktuře bydlení a to také z důvodu, aby v lokalitě byla zajištěna pestrost z hlediska sociálního a věkového rozvrstvení společnosti, tento aspekt je důležitý pro rozvoj lokalit z důvodu sociální pestrosti a výchovy jednotlivých generací mezi sebou.

Navržené řešení se snaží respektovat stávající zástavbu, která se v lokalitě jeví jako nesourodá a navrhovaným řešením se snažíme lokalitu scelit a urbanisticky propojit na přilehlé centrum města, tak aby se stala vstupní branou do centra. Lokalita je přístupná z města jak pro pěší kolem řeky, tak též přímo spojená s přilehlými ulicemi pro pěší tak přijíždějící.

V lokalitě jsou navrženy 4 objekty (5 objekt je zatím ponechán jako rezerva), doplněné komerčními plochami a parkovacími plochami. Objekty mají 4 - 6 podlaží, jsou rozčleněny výškově.

Původní objekty hal zachováváme z důvodu odkazu architektury a pro zvýšení atraktivnosti území (např. Vaňkovka v Brně), a to pro komerční využití. Haly budou mít z hlediska architektury opraveny fasády do původní podoby a do interiéru budov bude vsazen novodobý interiér s prosklenými stěnami a možnostmi průhledů na řeku. První halový objekt zachováváme pouze z části, z důvodu aby objekt haly nezastiňoval průhledy z nově plánovaných bytových jednotek, a neubral jim tak na atraktivnosti průhledu na řeku a město.

Mezi bytovými objekty je navržena „zelená terasa“, kde ve spodní části bude umístěno parkoviště osobních automobilů a na vrchní straně střechy odpočinková zóna, aby se zajistily příjemné výhledy do zeleně a lokalita se nestala “betonovou plochou“. V koncové poloze terasy bude atrium, které prosvětlí komerční plochy v přízemí.

Celkem stavebně-investiční náklady činí - 490 mil. Kč.