Studie možného využití areálu cukrovaru

Zde naleznete nabídky na realizaci investičních záměrů v souvislosti se schváleným záměrem budoucího pronájmu a budoucího prodeje nemovitých věcí ve vymezené části areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi.