Záměr č. 4 QUALISTAV, s. r. o

Náš návrh je stavěn jako souhrnný záměr, který zahrnuje všestranné využití dané lokality a to počínaje bytovou zástavbou, občanskou vybaveností až po zdravotní starostlivost a pečovatelskou službu. Idea návrhu vyplývá z polohy, tvaru a uspořádání pozemku v návaznosti na okolí a jeho zástavbu. Naší ideou bylo navrhnout přitažlivou lokalitu nejen pro bydlení s veškerou vybaveností a péčí jak pro obyvatele bytových domů, tak i pro turisty nebo návštěvníky města Břeclavi.

Od ulice U Stadionu, tak i od ulice tř. Národních hrdinů je pěší vstup do lokality, který plynule kopíruje zástavbu a také ji protíná. Rozcestník pěší zóny je umístěn uprostřed centrálního parku s krásným dětským hřištěm příjemným posezením se stromy, květinami a zelenou vegetací. Pěší zóna je stavěna tak aby navazovala na stávající pěší trasu podél řeky Dyje. Od ulice U Stadionu je uzpůsobena efektivní rozdvojením ve tvaru V a je lemována z obou stran čtyř a třípodlažními byty, ve kterých první podlaží má sloužit pro drobné obchůdky, prodejničky apod. Následovně přechází od centrálního parku a okolo domovu pro seniory a polikliniky. Rozdvojení pěší trasy je zakončeno dominantou v kruhovém tvaru tvořenou 7-mi podlažním objektem (hotelem/penzionem). U hotelu/penzionu se nachází otevřené parkoviště s přilehlou komunikací pro hotelové hosty. Hotelové zázemí s terasou může sloužit jako odpočinkové místo. Oproti je souměrně druhý bytový dům koncipovaný ve stejné výšce a počtech podlaží. Ale je zakončen jednopodlažní restaurací/kavárnou ve tvaru kruhové výseče s návazností na dětské hřiště v centrálním parku.

U strany k řece Dyji je terasově stavěný bytový komplex s pravidelně se střídajícími čtyř a tří podlažími. Jeho kaskádovitý tvar s terasami s výhledem na nábřeží řeku je přímo uchvacující.

Poliklinika je hlavní čtyř podlažní částí situována k ulici tř. Národních hrdinů, ale komunikace je záměrně napojena na stávající kruhový objezd. Tím se naprosto oddělila od pěší trasy, což bylo našim záměrem. Hlavní čtyř podlažní budova domova senioru je směřována k pěší trase a tím je zajištěno pohodlí a hlavně klid obyvatelstva.

Nepočítá se tady s moc hustou zástavbou, která by byla spíše ke škodě a narušovala by kvalitní bydlení a zázemí domů. Plochy mezi obytnými domy budou upraveny parkovacími plochami a taktéž mezi objekty pro zdravotní péči a péči pro seniory. Budou tady plochy s vegetací, hřiště s hracími a zábavními prvky, odpočinkové a klidové plochy s lavičkami, osvětlení a také drobná architektura, která bude dotvářet celý urbanistický prostor lokality.

Demolice je potřeba jak u původních objektů, tak i u stávajícího zařízení. Pokud jsou ještě byty obývány občany, tak investor předpokládá, že náhradní bydlení pro tyto obyvatele zajistí město Břeclav, ale investor je samozřejmě ochotný poskytnout součinnost. Historický potenciál stávajících objektů je hlavně industriální, ale v nynějším stavu je nemožné jej zachovat a to jak finančně, tak i vzhledově s přihlédnutím na městototvorný potenciál.

Předpokládaná výše stavebních nákladů na realizaci záměru je cca 303 milionu korun českých.