Záměr č. 5 BUThouse develop s.r.o.

V návrhu se počítá ze zachováním stávajících objektů. Navržené novostavby jsou moderního vzhledu s napojením na stávající objekty.

Záměru obsahuje výstavbu bytových domů (v případě možnosti jednoho patra garážového stání), kde v přízemí budou k dispozici nebytové prostory na provoz prodejen, služeb občanů, kavárny, kulturního vyžití a v neposlední řadě v menším stávajícím objektu se počítá s vybudováním sportovně relaxačního centra pro občany města Břeclav (saunový svět, masážní salon, malé tělocvičny, posilovny a dalších sportovně relaxačních aktivit). V objektu u hlavní komunikace napojení celé oblasti počítáme s vybudováním bytového domu pro seniory a prostor pro lékaře, lékárnu, rehabilitačního centra a odpočinkových prostorů tzv. klidové zóny – lavičky, menší park, jezírka atd.

Záměr se snaží skloubit jak dostatek zeleně spolu se sportovníma aktivitami, tak i odpočinkové a kulturní možnosti pro občany současně s naplněním jejích potřeb jako jsou zdravotnická zařízení a služby v obchodně administrativních částech budov.

Pěší zóna v části u řeky vytváří klidnou odpočinkovou oázu nejenom pro uvažovaných 300 rodin ale i pro všechny občany města Břeclav a turisty, kteří budou hledat klidnou část propojenou kousek od víc obchodně orientovanou části města (ulice 17. listopadu, nákupní zóna na ulici J. Palacha až po Shopping Břeclav). Snahou je vytvořit areál koncipovaný víc rekreačně, odpočinkově se spoustou zeleně, ale taky se nezapomnělo v druhé části na malé kavárny, restaurace a menší prodejny v obchodní části budov

Koncepce dopravního řešení počítá s napojením na komunikaci ulice Národních hrdinů, ulice U Stadionu a kruhového objezdu u objektu firmy Racio. Napojení pro cyklisty na stávající cyklistickou stezku.

Technické parametry vychází z moderních technologií dnešní doby a finančních nákladů dané výstavby s možností využít ekologických zařízení jak pro vytápění, tak pro izolaci daných objektů a tím vytvoření nízko energetických staveb dnešních standardů. V případě možnosti napojení na dálkové rozvody tepla se počítá s již existující stanicí dodávajících teplo do domovů v Břeclavi.

U původních budov se počítá se zachováním stávajícího architektonického vzhledu, kdy ekologickým způsobem se vytvoří objekt v objektu a docílí se tak ekologického standardu dnešní doby. Tepelný štítek budov bude splňovat třídu energeticky nenáročných budov – tedy úsporný.

Vzhledem k vytvoření tzv. centra města Břeclavi se počítá s hustou vegetací napojenou na pěší komunikace a odpočinkové místa, kdy proměnlivost výšek terénu bude dotvářet s napojením na řeku Dyji zajímavou strukturu a variabilitu prostředí, jak pro volnočasové vyžití, tak odpočinek nejen pro obývající občany, tak pro širokou veřejnost.

Orientační stavební náklady investicí - 600 až 750 milionů korun českých.