Břeclav - Zázemí dětského dopravního hřiště II. etapa

Cílem projektu bylo vybudování zázemí dopravního hřiště (učebny, skladu a sociálního zařízení). Realizací projektu došlo k doplnění dětského hřiště o nezbytné zázemí, ve kterém může být prováděna teoretická výuka, osvěta a uloženo nezbytné vybavení pro dopravní hřiště (odrážedla, kola, apod.). Díky zrealizovanému zázemí bude moci vybudované dopravní hřiště komplexně sloužit svému účelu a přímo na místě bude možno vyučovat nejen praxi, ale i tolik potřebnou teorii.

Projekt byl realizovaný v roce 2016 - 2017 a byl podpořen z Individuální dotace Jihomoravského kraje pro rok 2016 částkou ve výši 750 000,00 Kč. Celkové výdaje byly 2 713 510,00 Kč.