ZŠ Jana Noháče

Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16

Sídlo školy: Školní 16, 690 03  Břeclav 3

Zřizovatel školy: Město Břeclav

Ředitelka  školy: Mgr. Marcela Minaříková

IČ: 60680539

Telefon: 519 371 057

E-mail: minarikova@zsjnohace.cz

ID datové schránky: 9pbmdvg

Web školy: www.zsjananohace.cz