Učebna pod nebem - ZŠ Valtická

Pro koncept zahrady byla vytvořena venkovní učebna pod stromy. Venkovní učebna bude postavena na jednoduchém principu zahloubeného kruhu osázeného kolem dokola a stromy ve středu kruhu budou soustředěné kruhy, které slouží k odstupňovanému posezení. Ve středu kruhu je navrženo i jednoduché zastínění formou přístřešku ze stínící plachty. Součástí projektu je i pěstitelský kout, který se bude skládat ze 6ti záhonů, z toho jsou tři určeny pro pěstitelské práce a tři pro tematické výukové záhony. Zahrada bude také doplněna o systém vzájemně propojených Kubíkových nádrží. Nádrže budou umístěny za systém vzájemně propojených didaktických stěn věnujících se tématu vody. Celkem budu vytvořeny 4 panely. Zahrada bude doplněna také o výsadbu stromů a keřů, jako například jasan, dub, hrušeň, jabloň aj. Cílem projektu je zlepšit možnosti pobytu na zahradě a možnosti výuky environmentální výchovy ve škole.

 „Tento projekt je financován Stáním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz